ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 

สมุนไพร

ไพลดำ ( Black prick)    25,541

ส้มแขก (Garcinia)    32,018

ดูทั้งหมด


 

ยา

ยาเสาเรือนคลอน    8,002

ดูทั้งหมด


 

พืชผัก

ต้นสาคู : พืชเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร    2,449

สะตอ (Bitter bean)    12,155

ดูทั้งหมด


 

อาหาร

น้ำตาลแว่น    30

ตาลโตนด : วิถีคนบ้านทุ่ง (ปัตตานี)    1,896

มะม่วงหิมพานต์ : การสืบสานของชาวบ้านรูสะมิแล    1,076

ข้าวยำ (Spicy Rice Salad with Vegetable)    45,777

ดูทั้งหมด


 

เครื่องมือในการดำรงชีวิต

ครกบด    559

กระบอกตุด    728

รถโชเล่    1,583

สามล้อรับจ้างในปัตตานี    1,000

มีดพร้านาป้อ    28,732

กระบอกขนมจีน    451

ดูทั้งหมด


 

งานฝีมือ

กรงนก     18,318

โรงอ่าง : วัฒนธรรมแห่งเครื่องปั้นดินเผา    2,753

ว่าว : ภูมิปัญญาภาคใต้    18,213

กริช    16,269

หมา หรือติหมา (Ti Hma)    19,260

ดูทั้งหมด


 

การเลี้ยงเด็ก

สตรีตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกอ่อน     13,109

ดูทั้งหมด


 

อื่นๆ

เรือนไทยภาคใต้    3,896

นกกรงหัวจุก     4,610

โจ     10,204

นกเขาชวา (Zebra Dove)    46,306

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2021