ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 

สมุนไพร

ไพลดำ ( Black prick)    51,773

ส้มแขก (Garcinia)    58,665

ดูทั้งหมด


 

ยา

ยาเสาเรือนคลอน    13,134

ดูทั้งหมด


 

พืชผัก

ต้นสาคู : พืชเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร    6,228

สะตอ (Bitter bean)    42,133

ดูทั้งหมด


 

อาหาร

ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด    362

น้ำตาลแว่น    11,297

ตาลโตนด : วิถีคนบ้านทุ่ง (ปัตตานี)    4,596

มะม่วงหิมพานต์ : การสืบสานของชาวบ้านรูสะมิแล    2,813

ข้าวยำ (Spicy Rice Salad with Vegetable)    100,394

ดูทั้งหมด


 

เครื่องมือในการดำรงชีวิต

เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีชาวบ้านในภาคใต้    351

มีดน้ำน้อย    137

สุ่มจับปลา     555

ครกบด    5,227

กระบอกตุด    3,607

รถโชเล่    5,705

ดูทั้งหมด


 

งานฝีมือ

กรงนก     42,897

โรงอ่าง : วัฒนธรรมแห่งเครื่องปั้นดินเผา    7,494

ว่าว : ภูมิปัญญาภาคใต้    61,371

กริช    40,406

หมา หรือติหมา (Ti Hma)    33,061

ดูทั้งหมด


 

การเลี้ยงเด็ก

สตรีตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกอ่อน     21,735

ดูทั้งหมด


 

อื่นๆ

เรือนไทยภาคใต้    62,909

นกกรงหัวจุก     10,733

โจ     18,439

นกเขาชวา (Zebra Dove)    71,840

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024