ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 

สมุนไพร

ไพลดำ ( Black prick)    9,320

ส้มแขก (Garcinia)    21,855

ดูทั้งหมด


 

ยา

ยาเสาเรือนคลอน    4,513

ดูทั้งหมด


 

พืชผัก

ต้นสาคู : พืชเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร    473

สะตอ (Bitter bean)    7,368

ดูทั้งหมด


 

อาหาร

ตาลโตนด : วิถีคนบ้านทุ่ง (ปัตตานี)    303

มะม่วงหิมพานต์ : การสืบสานของชาวบ้านรูสะมิแล    224

ข้าวยำ (Spicy Rice Salad with Vegetable)    15,992

ดูทั้งหมด


 

เครื่องมือในการดำรงชีวิต

รถโชเล่    269

สามล้อรับจ้างในปัตตานี    175

มีดพร้านาป้อ    13,191

ดูทั้งหมด


 

งานฝีมือ

กรงนก     2,834

โรงอ่าง    564

ว่าว : ภูมิปัญญาภาคใต้    1,426

กริช    1,819

หมา หรือติหมา (Ti Hma)    8,320

ดูทั้งหมด


 

การเลี้ยงเด็ก

สตรีตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกอ่อน     6,545

ดูทั้งหมด


 

อื่นๆ

นกกรงหัวจุก     1,011

โจ     4,174

นกเขาชวา (Zebra Dove)    27,673

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2020