ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 

สมุนไพร

ไพลดำ ( Black prick)    50,175

ส้มแขก (Garcinia)    56,914

ดูทั้งหมด


 

ยา

ยาเสาเรือนคลอน    12,816

ดูทั้งหมด


 

พืชผัก

ต้นสาคู : พืชเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร    5,925

สะตอ (Bitter bean)    39,809

ดูทั้งหมด


 

อาหาร

น้ำตาลแว่น    10,095

ตาลโตนด : วิถีคนบ้านทุ่ง (ปัตตานี)    4,407

มะม่วงหิมพานต์ : การสืบสานของชาวบ้านรูสะมิแล    2,683

ข้าวยำ (Spicy Rice Salad with Vegetable)    97,168

ดูทั้งหมด


 

เครื่องมือในการดำรงชีวิต

มีดน้ำน้อย    29

สุ่มจับปลา     14

ครกบด    4,771

กระบอกตุด    3,415

รถโชเล่    5,282

สามล้อรับจ้างในปัตตานี    2,475

ดูทั้งหมด


 

งานฝีมือ

กรงนก     41,644

โรงอ่าง : วัฒนธรรมแห่งเครื่องปั้นดินเผา    7,175

ว่าว : ภูมิปัญญาภาคใต้    58,620

กริช    37,533

หมา หรือติหมา (Ti Hma)    32,405

ดูทั้งหมด


 

การเลี้ยงเด็ก

สตรีตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกอ่อน     21,519

ดูทั้งหมด


 

อื่นๆ

เรือนไทยภาคใต้    59,473

นกกรงหัวจุก     10,428

โจ     17,669

นกเขาชวา (Zebra Dove)    68,067

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024