ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 

สมุนไพร

ไพลดำ ( Black prick)    18,753

ส้มแขก (Garcinia)    28,360

ดูทั้งหมด


 

ยา

ยาเสาเรือนคลอน    6,931

ดูทั้งหมด


 

พืชผัก

ต้นสาคู : พืชเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร    1,868

สะตอ (Bitter bean)    10,625

ดูทั้งหมด


 

อาหาร

ตาลโตนด : วิถีคนบ้านทุ่ง (ปัตตานี)    1,303

มะม่วงหิมพานต์ : การสืบสานของชาวบ้านรูสะมิแล    750

ข้าวยำ (Spicy Rice Salad with Vegetable)    35,164

ดูทั้งหมด


 

เครื่องมือในการดำรงชีวิต

ครกบด    175

กระบอกตุด    260

รถโชเล่    1,122

สามล้อรับจ้างในปัตตานี    738

มีดพร้านาป้อ    24,322

กระบอกขนมจีน    144

ดูทั้งหมด


 

งานฝีมือ

กรงนก     13,145

โรงอ่าง    1,977

ว่าว : ภูมิปัญญาภาคใต้    12,839

กริช    11,137

หมา หรือติหมา (Ti Hma)    15,413

ดูทั้งหมด


 

การเลี้ยงเด็ก

สตรีตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกอ่อน     10,416

ดูทั้งหมด


 

อื่นๆ

นกกรงหัวจุก     3,627

โจ     8,327

นกเขาชวา (Zebra Dove)    40,497

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2021