ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 

สมุนไพร

ไพลดำ ( Black prick)    42,562

ส้มแขก (Garcinia)    48,792

ดูทั้งหมด


 

ยา

ยาเสาเรือนคลอน    11,160

ดูทั้งหมด


 

พืชผัก

ต้นสาคู : พืชเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร    4,673

สะตอ (Bitter bean)    23,567

ดูทั้งหมด


 

อาหาร

น้ำตาลแว่น    5,509

ตาลโตนด : วิถีคนบ้านทุ่ง (ปัตตานี)    3,825

มะม่วงหิมพานต์ : การสืบสานของชาวบ้านรูสะมิแล    2,293

ข้าวยำ (Spicy Rice Salad with Vegetable)    81,863

ดูทั้งหมด


 

เครื่องมือในการดำรงชีวิต

ครกบด    3,114

กระบอกตุด    2,658

รถโชเล่    3,927

สามล้อรับจ้างในปัตตานี    2,056

มีดพร้านาป้อ    38,552

กระบอกขนมจีน    2,125

ดูทั้งหมด


 

งานฝีมือ

กรงนก     34,710

โรงอ่าง : วัฒนธรรมแห่งเครื่องปั้นดินเผา    6,049

ว่าว : ภูมิปัญญาภาคใต้    46,642

กริช    29,460

หมา หรือติหมา (Ti Hma)    29,048

ดูทั้งหมด


 

การเลี้ยงเด็ก

สตรีตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกอ่อน     20,505

ดูทั้งหมด


 

อื่นๆ

เรือนไทยภาคใต้    38,730

นกกรงหัวจุก     8,670

โจ     15,194

นกเขาชวา (Zebra Dove)    59,084

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2023