ลิงค์ข้อมูลท้องถิ่น

@พระบาทสมเด็จพระปริมินทรภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินภาคใต้
@ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
@ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
@ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
@ข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
@Isaninfo
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024