ยาเสาเรือนคลอน
 
Back    04/10/2018, 17:07    13,008  

หมวดหมู่

ยา


ความเป็นมา/แหล่งกำเนิด

ภาพจาก : https://www.matichon.co.th/article/news_635089

      โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย อันเนื่องจากสาเหตุของการหมุนเวียนของเลือดไม่ดี โบราณมีตำรับยาเพื่อดูแลเพศชาย หรือตำรายาสัปดน ซึ่งเป็นสูตรบำรุงกำลังมากกว่า ๒๐ สูตร แต่ที่นิยมทางภาคใต้มี ๑ ตำรับ คือ "ยาเสาเรือนคลอน" ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านก็ว่าได้ ผู้รู้อย่างเพชร พุมเรียง ได้รวบรวมและเผยแพร่สูตรยานี้ไว้ว่า
           ให้เอาว่าน ม้าถอนหลัก สำคัญนักเป็นแม่ยา   ไม้หลักปักคงคา อีกทั้งห้า ต้นผักหม
           ต้นตายแล้วปลายเป็น อย่าลืมเอ็น แก่นลั่นทม ทั้งห้าเอาประสม ใช้ปีบต้มบนเผาไฟ
     
      เพียงได้สาบกลิ่นยา ไก่นกกาหารังไข่ ถ้ารินกินเข้าไป ก่อนไก่โห่สักเก้าที
     
      ยานี้ชื่อเสาเรือนคลอน ตอนจิ้งจกยกพวกหนี ด้วยเรือนพาลั่นถี่ ตกใจขี้ขึ้นอยู่หม่อนฯ
     
     ยาเสาเรือนคลอน ประกอบด้วยสมุนไพร ๕ ชนิด คือ

            ๑) ม้าถอนหลัก

ภาพจาก : https://www.kasetvoice.com/post/2426

       ๒) ผักหมหรือผักโขม

       ๓) แก่นลั่นทมหรือลีลาวดี

       ๔) สังวาลพระอินทร์

       ๕) ไม้หลักปักคงคาหรือว่านน้ำ

ภาพจาก : http://www.isantumhome.com/thread-484-1-1.html

       ในการรับประทานยาเสาเรือนคลอนนั้นให้นำสมุนไพรทั้ง ๕ ชนิดนี้มาตากให้แห้งแล้วนำมาต้มในถุงผ้า ในการต้มนั้นให้นำเอาสมุนไพรม้าถอนหลักมากกว่าสมุนไพรตัวอื่น ๆ โดยใช้ทั้งต้น ส่วนตัวอื่น ๆ ให้ใช้ในปริมาณที่เท่ากัน โดยที่ผักโขมให้ใช้ทั้งต้น, แก่นลั่นทมให้ใช้ส่วนของแก่น,  สังวาลพระอินทร์ใช้ส่วนราก และไม้หลักปักคงคาหรือว่านน้ำให้ใช้ส่วนราก จากนั้นนำมากรองเอาน้ำมาดื่ม ในแต่ละวันควรดื่มอย่างน้อย ๓ แก้วกาแฟ ยาเสาเรือนคลอนมีสรรพคุณทางยาที่ดีช่วยบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อย ช่วยในการไหลเวียนโลหิต ก็จะช่วยแก้ปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวได้ เพราะการที่โลหิตไหลเวียนดีขึ้นก็จะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีขึ้นเช่นกัน จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาสมรรถภาพเสื่อมได้ โดยในส่วนของว่านน้ำมีฤทธิ์ร้อนทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น สามารถดื่มได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง แต่ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรดื่ม อาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ ซึ่งยาเสาเรือนคลอนเป็นชื่อที่ใช้มาตั้งแต่โบราณ

ภาพจาก : https://www.kasetvoice.com/post/2426


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ/สถานที่/เรื่อง
ยาเสาเรือนคลอน
ที่อยู่
จังหวัด
ภาคใต้


วีดิทัศน์

บรรณานุกรม

ตำรายาสัปดน "ปลุกกำลังท่านชายสูตรนิยมภาคใต้". (2560).  สืบค้นวันที่ 5 ต.ค. 61, จาก http://www.komchadluek.net/news/ edu-health/292282
“ยาสัปดน” ที่เปิดตัวในงานสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 คืออะไรบ้าง?. (2560). สืบค้นวันที่ 5 ต.ค. 61, จาก https://www.kasetvoice.compost/2426
โอสถสัปดนเสาเรือนคลอนสูตรยาเพื่อท่านชาย. (2560). สืบค้นวันที่ 5 ต.ค. 61, จาก https://www.matichon.co.th/article/news_635089


รูปภาพ
 
      Font Size  
Back to Top
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024