ประวัติศาสตร์

 

ความเชื่อ

ประเพณีแห่นางดาน (Hae Nang Dan Tradition)    708

แม่ซื้อ    3,343

ประเพณีแห่นก (The tradition of birds)    13,594

ดูทั้งหมด


 

จังหวัด

กระแสสินธุ์ (Krasaesin)    1,520

เทพา (Tipar)    1,380

ตลาดน้ำคลองแดน (Klongdaen Floating Market)    1,745

ตลาดใต้โหนด (Tai Nod Marke)    837

โบราณสถานเขาคา (Khao Ka Ancient Remains)    9,181

เขาคูหา (Khoa Kuha)    5,633

ดูทั้งหมด


 

วัฒนธรรม

ประเพณีการให้ทานไฟ    1,912

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (Harphakhunthatu Tradition)    9,645

ประเพณีสารทเดือนสิบ (Ten Month Tradition)    5,824

ประเพณีลากพระ (Traditional Lak Phra)    12,001

ดูทั้งหมด


 

สถานที่ทางศาสนา

วัดโพธิ์ปฐมาวาส (Wat Pho Pathumma Wat)    845

วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง (Wat Chaiyararam or Wat Chalong)    9,362

วัดโมคลาน (Wat Mokkhalan)    2,947

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (Wat Phramahathat Woramahawihan)    16,492

วัดบ่อปาบ (Wat Bopap)    1,054

วัดท้าวโคตร (Wat Thao Khot)    2,777

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2020