ประวัติศาสตร์

 

ความเชื่อ

ประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์    645

ความเชื่อทางไสยศาสตร์    3,406

ทวดแหลมจาก    209

ทวดหัวเขาแดง    1,293

ช้างแคระ    1,685

ประเพณีชาเริน    882

ดูทั้งหมด


 

จังหวัด

สะพานเหล็กโคกขนุน (พานเหล็กบุญสูง)    64

สะพานสารสิน     1,791

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับการพัฒนาจังหวัดสงขลา    430

ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส     1,943

การทํานาเกลือที่ปัตตานี    1,717

เทศบาลตำบลปริก    1,184

ดูทั้งหมด


 

วัฒนธรรม

วัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่างที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับผู้คนและวัฒนธรรมฮินดูและชวา-มลายู    115

ประเพณีการแต่งงานของชาวมุสลิม    5,618

ประเพณีการตายของชาวสงขลา    700

โพน    2,264

การตาย    11,584

ประเพณีการสวดมาลัย    10,142

ดูทั้งหมด


 

สถานที่ทางศาสนา

มัสยิดมำบังสตูล    1,294

วัดควนใน    73

 โบราณสถานวัดแก้ว    57

วัดชลธาราสิงเห (Wat Chontarasinghe)    8,816

วัดเวียง    42

วัดกะพังสุรินทร์ (Wat Ka Phang Surin)    2,060

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024