ประวัติศาสตร์

 

ความเชื่อ

ช้างแคระ    207

ประเพณีชาเริน    473

ประเพณีการเกิด    6,645

ทวดคลองนางเรียม    1,759

ประเพณีห่มผ้าเจดีย์เขากุฏิและสมเด็จเจ้าเกาะยอ    1,013

ประเพณีสวดด้าน    3,806

ดูทั้งหมด


 

จังหวัด

อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา    281

มันนิ (Mani)     4

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง    2,409

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    9,684

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา    1,889

ปัตตานี (Pattani)    5,416

ดูทั้งหมด


 

วัฒนธรรม

การตาย    7,056

ประเพณีการสวดมาลัย    2,718

ประเพณีการให้ทานไฟ    21,145

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (Harphakhunthatu Tradition)    41,434

ประเพณีสารทเดือนสิบ (Ten Month Tradition)    53,807

ประเพณีลากพระ (Traditional Lak Phra)    84,619

ดูทั้งหมด


 

สถานที่ทางศาสนา

มัสยิดมำบังสตูล    196

วัดชลธาราสิงเห (Wat Chontarasinghe)    4,897

วัดมุจลินทวาปีวิหาร (Wat Mujjalintawapeeviharn)    3,035

วัดโพธิ์ปฐมาวาส (Wat Pho Pathumma Wat)    8,828

วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง (Wat Chaiyararam or Wat Chalong)    40,753

วัดโมคลาน (Wat Mokkhalan)    16,278

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2022