ประวัติศาสตร์

 

ความเชื่อ

ประเพณีชาเริน    96

ประเพณีการเกิด    1,994

ทวดคลองนางเรียม    683

ประเพณีห่มผ้าเจดีย์เขากุฏิและสมเด็จเจ้าเกาะยอ    415

ประเพณีสวดด้าน    226

ประเพณีแห่นางดาน (Hae Nang Dan Tradition)    6,020

ดูทั้งหมด


 

จังหวัด

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง    977

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    3,317

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา    722

ปัตตานี (Pattani)    2,235

สงขลา (Songkhla)    8,865

ยะลา (Yala)    5,381

ดูทั้งหมด


 

วัฒนธรรม

การตาย    2,872

ประเพณีการสวดมาลัย    114

ประเพณีการให้ทานไฟ    8,776

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (Harphakhunthatu Tradition)    27,460

ประเพณีสารทเดือนสิบ (Ten Month Tradition)    25,969

ประเพณีลากพระ (Traditional Lak Phra)    55,610

ดูทั้งหมด


 

สถานที่ทางศาสนา

วัดชลธาราสิงเห (Wat Chontarasinghe)    1,432

วัดมุจลินทวาปีวิหาร (Wat Mujjalintawapeeviharn)    441

วัดโพธิ์ปฐมาวาส (Wat Pho Pathumma Wat)    5,838

วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง (Wat Chaiyararam or Wat Chalong)    26,884

วัดโมคลาน (Wat Mokkhalan)    9,243

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (Wat Phramahathat Woramahawihan)    40,778

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2021