ประวัติศาสตร์

 

ความเชื่อ

ช้างแคระ    71

ประเพณีชาเริน    315

ประเพณีการเกิด    4,732

ทวดคลองนางเรียม    1,400

ประเพณีห่มผ้าเจดีย์เขากุฏิและสมเด็จเจ้าเกาะยอ    769

ประเพณีสวดด้าน    1,742

ดูทั้งหมด


 

จังหวัด

อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา    64

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง    1,979

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    5,675

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา    1,293

ปัตตานี (Pattani)    4,018

สงขลา (Songkhla)    14,343

ดูทั้งหมด


 

วัฒนธรรม

การตาย    5,749

ประเพณีการสวดมาลัย    1,412

ประเพณีการให้ทานไฟ    17,425

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (Harphakhunthatu Tradition)    34,267

ประเพณีสารทเดือนสิบ (Ten Month Tradition)    31,597

ประเพณีลากพระ (Traditional Lak Phra)    69,359

ดูทั้งหมด


 

สถานที่ทางศาสนา

มัสยิดมำบังสตูล    76

วัดชลธาราสิงเห (Wat Chontarasinghe)    3,487

วัดมุจลินทวาปีวิหาร (Wat Mujjalintawapeeviharn)    1,918

วัดโพธิ์ปฐมาวาส (Wat Pho Pathumma Wat)    7,715

วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง (Wat Chaiyararam or Wat Chalong)    34,473

วัดโมคลาน (Wat Mokkhalan)    11,958

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2022