ประวัติศาสตร์

 

ความเชื่อ

พิธีบวงสรวงพระพุทธเจ้าหลวง    49

วัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม    43

ประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์    824

ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์    5,295

ทวดแหลมจาก    293

ทวดหัวเขาแดง    1,678

ดูทั้งหมด


 

จังหวัด

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง    65

สะพานเหล็กโคกขนุน (พานเหล็กบุญสูง)    187

สะพานสารสิน     3,422

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับการพัฒนาจังหวัดสงขลา    685

สถานีรถไฟกันตัง    496

ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส     2,394

ดูทั้งหมด


 

วัฒนธรรม

วัฒนธรรมด้านการแต่งกายของชาวบ้านตำบลเกาะนางคำ    37

วัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่างที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับผู้คนและวัฒนธรรมฮินดูและชวา-มลายู    367

ประเพณีการแต่งงานของชาวมุสลิม    10,668

ประเพณีการตายของชาวสงขลา    1,070

โพน    3,398

การตาย    12,249

ดูทั้งหมด


 

สถานที่ทางศาสนา

มัสยิดมำบังสตูล    1,533

วัดควนใน    230

 โบราณสถานวัดแก้ว    180

วัดศิลาลอย    23

วัดชลธาราสิงเห (Wat Chontarasinghe)    9,492

วัดเวียง    124

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024