ประวัติศาสตร์

 

ความเชื่อ

ประเพณีการเกิด    158

ทวดคลองนางเรียม    193

ประเพณีห่มผ้าเจดีย์เขากุฏิและสมเด็จเจ้าเกาะยอ    189

ประเพณีสวดด้าน    33

ประเพณีแห่นางดาน (Hae Nang Dan Tradition)    3,483

แม่ซื้อ    7,075

ดูทั้งหมด


 

จังหวัด

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง    250

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    588

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา    202

ปัตตานี (Pattani)    937

สงขลา (Songkhla)    4,307

ยะลา (Yala)    2,896

ดูทั้งหมด


 

วัฒนธรรม

การตาย    73

ประเพณีการสวดมาลัย    26

ประเพณีการให้ทานไฟ    6,213

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (Harphakhunthatu Tradition)    22,572

ประเพณีสารทเดือนสิบ (Ten Month Tradition)    15,210

ประเพณีลากพระ (Traditional Lak Phra)    39,112

ดูทั้งหมด


 

สถานที่ทางศาสนา

วัดชลธาราสิงเห (Wat Chontarasinghe)    309

วัดมุจลินทวาปีวิหาร (Wat Mujjalintawapeeviharn)    108

วัดโพธิ์ปฐมาวาส (Wat Pho Pathumma Wat)    3,799

วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง (Wat Chaiyararam or Wat Chalong)    20,628

วัดโมคลาน (Wat Mokkhalan)    6,409

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (Wat Phramahathat Woramahawihan)    31,241

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2021