ประวัติศาสตร์

 

ความเชื่อ

ความเชื่อทางไสยศาสตร์    506

ทวดแหลมจาก    50

ทวดหัวเขาแดง    166

ช้างแคระ    861

ประเพณีชาเริน    704

ประเพณีการเกิด    8,300

ดูทั้งหมด


 

จังหวัด

ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส     654

การทํานาเกลือที่ปัตตานี    473

เทศบาลตำบลปริก    564

อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา    1,883

มันนิ (Mani)     3,726

ป้อมเมืองสงขลาเก่า    20

ดูทั้งหมด


 

วัฒนธรรม

การตาย    9,550

ประเพณีการสวดมาลัย    6,290

ประเพณีการให้ทานไฟ    27,639

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (Harphakhunthatu Tradition)    52,147

ประเพณีสารทเดือนสิบ (Ten Month Tradition)    69,284

ประเพณีลากพระ (Traditional Lak Phra)    111,781

ดูทั้งหมด


 

สถานที่ทางศาสนา

มัสยิดมำบังสตูล    636

วัดชลธาราสิงเห (Wat Chontarasinghe)    6,821

วัดกะพังสุรินทร์ (Wat Ka Phang Surin)    792

วัดมุจลินทวาปีวิหาร (Wat Mujjalintawapeeviharn)    5,558

วัดโพธิ์ปฐมาวาส (Wat Pho Pathumma Wat)    11,100

วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง (Wat Chaiyararam or Wat Chalong)    51,206

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2023