มัสยิดมำบังสตูล
 
Back    28/01/2022, 11:15    1,404  

หมวดหมู่

สถานที่ทางศาสนา


ประวัติความเป็นมา


ภาพจาก : http://www.masjidthai.com/masjid/STN0172-event-1-350.html

       เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๒ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ตนกูมุฮำหมัดอาเก็บเป็นพระยาอภัยนุราช ให้ปกครองเมืองสตูล และให้เลื่อนเป็นพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ ภายหลังท่านเห็นว่าเมืองสตูลไม่มีมัสยิดกลางที่เป็นศูนย์รวมการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิม จึงได้ปรึกษากับหวันโอมาร์ บินหวันฮาดี และบรรดาข้าราชการจัดหาทุนสร้างมัสยิด และได้นำช่างมาจากเมืองมะละกามาออกแบบก่อสร้าง เงินทุนในการก่อสร้างได้มาจากการต่อเรือมาด นําไปจําหน่ายที่เมืองไทรบุรี ตอนขากลับก็ซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน จากไทรบุรี กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้องปูพื้นจากเมืองมะละกา ใช้เวลาก่อสร้างหลายปีจึงแล้วเสร็จ  กาลเวลาผ่านมาหลายปีมัสยิดหลังเก่าเป็นอาคารชั้นเดียว มีกําแพงล้อมรอบหลังคาสร้างซ้อนกัน ๓ ชั้น ชั้นบนมีขนาดเล็กมียอดแหลม ชั้นกลางขยายกว้างเล็กน้อย ส่วนชั้นล่างแผ่ขยายครอบคลุมตัวอาคารทั้งหมด พื้นปูด้วยกระเบื้องสีน้ำตาล ฝาผนังถืออิฐโบกปูนภายในอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้างยาวด้านละ ๑๓ เมตร มีเสาไม้เหลี่ยมจํานวน ๔ ต้น มัสยิดหลังนี้ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาร่วม ๑๐๐ ปีเศษ ทำให้เกิดเกิดชํารุดทรุดโทรม คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจึงได้ดําเนินการจัดหาทุนสร้างมัสยิดหลังใหม่ โดยใช้เงินงบประมาณและเงินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๑๗ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดเมื่อ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๒

 
ภาพจาก : http://www.masjidthai.com/masjid/STN0172-event-1-350.html

     


ภาพจาก : http://www.masjidthai.com/masjid/STN0172-event-1-350.html


             มัสยิดมำบังที่สร้างขึ้นใหม่นี้มีลักษณะเด่นสวยงามยิ่ง รูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อน
และกระจกใส ตัวอาคารมี ๒ ตอน ชั้นบนแบ่งเป็น ๒ ตอน ประกอบด้วยด้านนอกเป็นระเบียงมีบันไดขึ้นไปหอคอย ซึ่งมีลักษณะเป็นยอดโดม สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองสตูลได้ในระยะไกล ด้านในเป็นห้องโถงใหญ่ใช้เป็นที่ละหมาดและสามารถมองเห็นห้องโถงชั้นล่างได้ ส่วนชั้นล่างนั้นเป็นห้องใต้ดิน ใช้เป็นห้องประชุมและห้องสมุดสําหรับให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา ไม้ตีขวางด้วยกระดานชิ้นเล็กๆ ส่วนบนเป็นกระจกรูปโค้งแบบ ศิลปะโรมัน ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับคฤหาสน์กูเด็น


ความสำคัญ

       
ภาพจาก : https://stm.go.th/public/list/data/detail/id/4165/menu/1619

       มัสยิดมาบังหรือมัสยิดกลางจังหวัดสตูล ตั้งตามชื่อเมืองสตูลสมัยก่อน คือมำบังนครา ซึ่งเป็นชื่อที่เมืองไทรบุรี เรียกเมืองสตูลสมัยนั้น มัสยิดบังตั้งอยู่บริเวณถนนบุรีวานิชและถนนสตูลธานี อําเภอเมืองสตูล ซึ่งอยู่ตรงใจกลางเมืองสตูล


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ/สถานที่/เรื่อง
มัสยิดมำบังสตูล
ที่อยู่
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
จังหวัด
สตูล
ละติจูด
6.614935
ลองจิจูด
100.06606วีดิทัศน์

บรรณานุกรม

รวมเรื่องเมืองสตูล : ที่ระลึกครบรอบ 150 ปี. (2533). สตูล : ชมรมถ่ายภาพและการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล.


รูปภาพ
 
      Font Size  
Back to Top
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024