ทวดแหลมจาก
 
Back    02/03/2023, 16:25    238  

หมวดหมู่

ความเชื่อ


ประวัติความเป็นมา

          ทวดแหลมจากเป็นความเชื่อของชาวบ้านตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ตำนานทวดแหลมจากคำบอกเล่ามีดังนี้คือ ภายในอาณาบริเวณของหมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ปรากฏว่ามีถ้ำใหญ่อยู่แห่งหนึ่งที่ซึ่งเป็นถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าภายในถ้ำมีทรัพย์สมบัติ แก้วแหวน เงินทอง ถ้วยโถโอชามที่เป็นทองคำฝังเอาไว้อยู่ภายในเป็นจำนวนมาก และภายในถ้ำนี้เองปรากฏว่ามีจระเข้ใหญ่ ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นจระเข้เจ้าและศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งขนานนามให้ว่า "ทวดแหลมจาก" และมีหน้าที่เฝ้าปกปักรักษาทรัพย์สมบัติดังกล่าวอยู่ คนแต่ครั้งโบราณหรือชาวบ้านในสมัยก่อนจะสามารถเข้าไปหยิบยืมทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ของทวดแหลมจากได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องนำมาคืนในระยะเวลาที่กำหนด กาลเวลาล่วงเลยเลยต่อมามีคนพาลเข้าไปหยิบยืมทรัพย์ของทวดแล้วไม่ได้นำไปคืนให้ ทวดแหลมจากโกรธมากและได้ปิดปากถ้ำด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ตรงบริเวณปากทางเข้าถ้ำ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครสามารถเข้าไปหยิบยืมทรัพย์สมบัติของทวดได้อีกต่อไป แต่ชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็ยังเชื่อว่าทวดแหลมจากที่ปรากฎในรูปของจระเข้ทวดขนาดใหญ่ ก็ยังคงสิงสถิตอยู่ภายในถ้ำจนถึงปัจจุบันนี้


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ/สถานที่/เรื่อง
ทวดแหลมจาก
ที่อยู่
จังหวัด
สงขลา


บรรณานุกรม

คุณาพร ไชยโรจน์. (2549). "ทวด" ในรูปสัตว์ : (ทวดงู, ทวดจระเข้, ทวดช้าง และทวดเสือ). สงขลา : วนิดาเอกสาร, 


รูปภาพ
 
      Font Size  
Back to Top
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024