ศิลปะ

 

การละเล่น

การละเล่นลิมนตร์ (โต๊ะครึม)    139

เกมยาง     108

ทอยหลุม (จาเปาะลูแบบ)    311

การแข่งขันดีดมะม่วงหิมพานต์     115

การแข่งขันประชันเสียงตั๊กแตน     174

ฉับโพง    1,138

ดูทั้งหมด


 

เพลง

เพลงเรือแหลมโพธิ์    18,716

ดูทั้งหมด


 

เครื่องแต่งกาย

กาเฮงกลูบง    812

ผ้าไหมพุมเรียง    6,419

ผ้ายกเมืองนคร    6,690

ผ้าทอเกาะยอ (Koh Yo Woven Cloth)    74,825

ดูทั้งหมด


 

การแสดง

คณะโนรานกน้อย เสียงเสน่ห์    1,264

คณะโนราละมัยศิลป์    1,330

คณะโนราเสน่ห์น้อย ดาวรุ่ง    1,218

คณะโนราเพ็ญศรี ยอดระบํา    3,518

คณะโนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง    2,644

คณะโนราถวิล สายพิณ จําปาทอง    1,579

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2022