ศิลปะ

 

การละเล่น

ซัมเป็ง    12,806

เพลงบอก    20,995

ดูทั้งหมด


 

เพลง

เพลงเรือแหลมโพธิ์    9,693

ดูทั้งหมด


 

เครื่องแต่งกาย

กาเฮงกลูบง    86

ผ้าทอเกาะยอ (Koh Yo Woven Cloth)    36,951

ดูทั้งหมด


 

การแสดง

คณะโนรานกน้อย เสียงเสน่ห์    316

คณะโนราละมัยศิลป์    59

คณะโนราเสน่ห์น้อย ดาวรุ่ง    171

คณะโนราเพ็ญศรี ยอดระบํา    779

คณะโนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง    462

คณะโนราถวิล สายพิณ จําปาทอง    317

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2021