ศิลปะ

 

การละเล่น

การเล่นชนไก่    1,353

การละเล่นพื้นบ้านของเด็กในจังหวัดสงขลา    2,621

รองเง็ง    335

การละเล่นลิมนตร์ (โต๊ะครึม)    2,727

เกมยาง     517

ทอยหลุม (จาเปาะลูแบบ)    802

ดูทั้งหมด


 

เพลง

เพลงเรือแหลมโพธิ์    22,684

ดูทั้งหมด


 

เครื่องแต่งกาย

ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ลายราชวัตรโคม)    7,399

ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล (ลายดาวน์บูดิงฟอสซิลสตูล)    1,583

ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดระนอง (ลายอินทนิล สินธุ์แร่นอง)    1,073

ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดยะลา (ลายยะลารวมใจ (ยาลอจาโปรฮาตีกีตอ))    1,920

ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดภูเก็ต (ลายปะการังและท้องทะเล (The Coral reef and Sea of Phuket))    1,465

กาเฮงกลูบง    1,528

ดูทั้งหมด


 

การแสดง

คณะโนรานกน้อย เสียงเสน่ห์    1,970

คณะโนราละมัยศิลป์    2,338

คณะโนราเสน่ห์น้อย ดาวรุ่ง    1,709

คณะโนราเพ็ญศรี ยอดระบํา    4,814

คณะโนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง    4,325

คณะโนราถวิล สายพิณ จําปาทอง    2,311

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2023