ศิลปะ

 

การละเล่น

เกมยาง     45

ทอยหลุม (จาเปาะลูแบบ)    118

การแข่งขันดีดมะม่วงหิมพานต์     53

การแข่งขันประชันเสียงตั๊กแตน     52

ฉับโพง    230

ซัมเป็ง    21,330

ดูทั้งหมด


 

เพลง

เพลงเรือแหลมโพธิ์    16,736

ดูทั้งหมด


 

เครื่องแต่งกาย

กาเฮงกลูบง    563

ผ้าไหมพุมเรียง    3,946

ผ้ายกเมืองนคร    4,371

ผ้าทอเกาะยอ (Koh Yo Woven Cloth)    64,794

ดูทั้งหมด


 

การแสดง

คณะโนรานกน้อย เสียงเสน่ห์    952

คณะโนราละมัยศิลป์    906

คณะโนราเสน่ห์น้อย ดาวรุ่ง    904

คณะโนราเพ็ญศรี ยอดระบํา    2,802

คณะโนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง    1,903

คณะโนราถวิล สายพิณ จําปาทอง    1,226

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2022