ศิลปะ

 

การละเล่น

การเล่นชนไก่    7,511

การละเล่นพื้นบ้านของเด็กในจังหวัดสงขลา    8,883

รองเง็ง    3,261

การละเล่นลิมนตร์ (โต๊ะครึม)    4,305

เกมยาง     1,115

ทอยหลุม (จาเปาะลูแบบ)    1,075

ดูทั้งหมด


 

เพลง

เพลงเรือแหลมโพธิ์    23,958

ดูทั้งหมด


 

เครื่องแต่งกาย

ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ลายราชวัตรโคม)    9,710

ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล (ลายดาวน์บูดิงฟอสซิลสตูล)    2,925

ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดระนอง (ลายอินทนิล สินธุ์แร่นอง)    1,914

ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดยะลา (ลายยะลารวมใจ (ยาลอจาโปรฮาตีกีตอ))    3,311

ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดภูเก็ต (ลายปะการังและท้องทะเล (The Coral reef and Sea of Phuket))    2,871

กาเฮงกลูบง    1,773

ดูทั้งหมด


 

การแสดง

คณะโนรานกน้อย เสียงเสน่ห์    2,365

คณะโนราละมัยศิลป์    2,647

คณะโนราเสน่ห์น้อย ดาวรุ่ง    1,907

คณะโนราเพ็ญศรี ยอดระบํา    5,303

คณะโนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง    4,848

คณะโนราถวิล สายพิณ จําปาทอง    2,544

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024