ศิลปะ

 

การละเล่น

ซัมเป็ง    6,853

เพลงบอก    7,826

ดูทั้งหมด


 

เพลง

เพลงเรือแหลมโพธิ์    4,425

ดูทั้งหมด


 

เครื่องแต่งกาย

ผ้าทอเกาะยอ (Koh Yo Woven Cloth)    17,864

ดูทั้งหมด


 

การแสดง

โนราโรงครู (Nora Rong Khru)    2,425

โนราโกลน (Nora Klon)    5,576

หนังตะลุง (Shadow play)    38,414

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2020