ศิลปะ

 

การละเล่น

ซัมเป็ง    17,995

เพลงบอก    36,011

มโนราห์ (Manohra)    755

ดูทั้งหมด


 

เพลง

เพลงเรือแหลมโพธิ์    13,764

ดูทั้งหมด


 

เครื่องแต่งกาย

กาเฮงกลูบง    306

ผ้าไหมพุมเรียง    1,478

ผ้ายกเมืองนคร    1,752

ผ้าทอเกาะยอ (Koh Yo Woven Cloth)    53,302

ดูทั้งหมด


 

การแสดง

คณะโนรานกน้อย เสียงเสน่ห์    654

คณะโนราละมัยศิลป์    473

คณะโนราเสน่ห์น้อย ดาวรุ่ง    536

คณะโนราเพ็ญศรี ยอดระบํา    1,834

คณะโนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง    1,094

คณะโนราถวิล สายพิณ จําปาทอง    781

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2022