วรรณกรรม

 

คําภีร์

หนังสือบุด    25,812

ดูทั้งหมด


 

เพลงกล่อมเด็ก

เพลงกล่อมเด็ก    185

เพลงกล่อมเด็กที่เกี่ยวกับนก    75,164

ดูทั้งหมด


 

ภาษาท้องถิ่น

ภาษาของชาวไทยภาคใต้    10,699

ชื่อหมู่บ้านของจังหวัดสตูล    568

ภาษาสงขลา    108,167

ดูทั้งหมด


 

สำนวน

สุภาษิตสอนหญิง    42,320

ดูทั้งหมด


 

นิทานพื้นบ้าน

ตํานานตําบลพิเทน อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี    9

นายอ้ายไม่ตาย    99

นิทานหาดทุ่งวัวแล่น    596

เกาะหนูเกาะแมว    2,226

ตำนานเขาอกทะลุ    2,985

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่    553

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2023