วรรณกรรม

 

คําภีร์

หนังสือบุด    28,877

ดูทั้งหมด


 

เพลงกล่อมเด็ก

เพลงกล่อมเด็ก    13,991

เพลงกล่อมเด็กที่เกี่ยวกับนก    87,492

ดูทั้งหมด


 

ภาษาท้องถิ่น

ภาษาถิ่นภาคใต้    183

ภาษาถิ่นภูเก็ต    7,531

ภาษาไทยถิ่นสงขลา    1,972

ภาษาของชาวไทยภาคใต้    52,939

ชื่อหมู่บ้านของจังหวัดสตูล    2,039

ภาษาสงขลา    121,619

ดูทั้งหมด


 

สำนวน

สำนวนที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม    256

สุภาษิตสอนหญิง    71,935

ดูทั้งหมด


 

นิทานพื้นบ้าน

งูน้ำ    43

ตํานานตําบลพิเทน อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี    418

นายอ้ายไม่ตาย    568

นิทานหาดทุ่งวัวแล่น    2,397

ตำนานนางเงือกทอง สงขลา    65

เกาะหนูเกาะแมว    4,172

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024