วรรณกรรม

 

คําภีร์

หนังสือบุด    18,110

ดูทั้งหมด


 

เพลงกล่อมเด็ก

เพลงกล่อมเด็กที่เกี่ยวกับนก    53,483

ดูทั้งหมด


 

ภาษาท้องถิ่น

ภาษาสงขลา    58,054

ดูทั้งหมด


 

สำนวน

สุภาษิตสอนหญิง    18,120

ดูทั้งหมด


 

นิทานพื้นบ้าน

เกาะหนูเกาะแมว    142

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่    301

นายแรง (Nayraeg)    5,344

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2021