วรรณกรรม

 

คําภีร์

หนังสือบุด    28,184

ดูทั้งหมด


 

เพลงกล่อมเด็ก

เพลงกล่อมเด็ก    10,667

เพลงกล่อมเด็กที่เกี่ยวกับนก    85,524

ดูทั้งหมด


 

ภาษาท้องถิ่น

ภาษาถิ่นภูเก็ต    5,089

ภาษาไทยถิ่นสงขลา    1,404

ภาษาของชาวไทยภาคใต้    46,215

ชื่อหมู่บ้านของจังหวัดสตูล    1,628

ภาษาสงขลา    118,989

ดูทั้งหมด


 

สำนวน

สุภาษิตสอนหญิง    66,650

ดูทั้งหมด


 

นิทานพื้นบ้าน

ตํานานตําบลพิเทน อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี    283

นายอ้ายไม่ตาย    466

นิทานหาดทุ่งวัวแล่น    1,965

เกาะหนูเกาะแมว    3,871

ตำนานเขาอกทะลุ    8,208

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่    702

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024