บุคคลสำคัญ

 

บุคคลสำคัญ

หลวงอรรถวิภาคไพศาลย์ (กระจ่าง อรรถวิภาคไพศาลย์)    81

ยก ชูบัว    115

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์    829

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์    1,852

ซีกิมหยง    1,152

ขุนนิพัทธ์จีนนคร (เจียกีซี)    2,904

ดูทั้งหมด


 

ปราชญ์ชาวบ้าน

พิชัย แก้วขาว     144

สมใจ ศรีอู่ทอง    1,505

ฉิ้น อรมุต    1,526

ภาณุ พิทักษ์เผ่า     2,170

เนตร ชลารัตน์     836

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2020