บุคคลสำคัญ

 

บุคคลสำคัญ

พระธรรมโมลี (เกตุ ติสฺสโร)    76

พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร    52

พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม (พ่าย)    61

พระยาตานี (ขวัญซ้าย)    82

พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย บินอับดุลลาห์)    138

บุญรอบ ศรีวิชัย (เอกชัย ศรีวิชัย)    225

ดูทั้งหมด


 

ปราชญ์ชาวบ้าน

นครินทร์ ชาทอง    805

อิ่ม จิตต์ภักดี    404

กั้น ทองหล่อ    636

สมบูรณ์ ทิพย์ฉุย    663

พิชัย แก้วขาว     1,371

สมใจ ศรีอู่ทอง    4,447

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2022