บุคคลสำคัญ

 

บุคคลสำคัญ

ขุนจรรยาวิธาน (ยูโซะ มะโรหบุตร)    80

อํามาตย์ตรี พระจีนคณานุรักษ์ (จูล่าย ตันธนาวัฒน์)    48

หลวงสําเร็จกิจกรจางวาง (บุ๋ย แซ่ตัน)    43

น้อม อุปรมัย    153

พระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน (ทิตย์ ณ สงขลา)    203

เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น)    178

ดูทั้งหมด


 

ปราชญ์ชาวบ้าน

สมบูรณ์ ทิพย์ฉุย    131

พิชัย แก้วขาว     723

สมใจ ศรีอู่ทอง    2,871

ฉิ้น อรมุต    2,376

ภาณุ พิทักษ์เผ่า     3,970

เนตร ชลารัตน์     1,588

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2021