บุคคลสำคัญ

 

บุคคลสำคัญ

ถ้วน หลีกภัย     272

ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  บัวศรี     1,078

สมเด็จพระราชมุนี (สมเด็จเจ้าพะโคะ)    2,498

พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์ ณ นคร)    649

หลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์)    1,197

พระธรรมโมลี (เกตุ ติสฺสโร)    1,375

ดูทั้งหมด


 

ปราชญ์ชาวบ้าน

ฉิ้ว ทิพย์วารี    294

นครินทร์ ชาทอง    4,183

อิ่ม จิตต์ภักดี    1,714

กั้น ทองหล่อ    2,901

สมบูรณ์ ทิพย์ฉุย    1,262

พิชัย แก้วขาว     2,187

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024