บุคคลสำคัญ

 

บุคคลสำคัญ

หลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์)    1

พระธรรมโมลี (เกตุ ติสฺสโร)    171

พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร    101

พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม (พ่าย)    143

พระยาตานี (ขวัญซ้าย)    214

พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย บินอับดุลลาห์)    495

ดูทั้งหมด


 

ปราชญ์ชาวบ้าน

นครินทร์ ชาทอง    1,465

อิ่ม จิตต์ภักดี    709

กั้น ทองหล่อ    1,041

สมบูรณ์ ทิพย์ฉุย    811

พิชัย แก้วขาว     1,509

สมใจ ศรีอู่ทอง    4,929

ดูทั้งหมด


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2022