สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

บริการ

การส่งต้นฉบับ

     1. รับพิมพ์หนังสือ/ตำรา/เอกสารวิชาการ/สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
     2. รับผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
     3. รับจำหน่ายหนังสือ

1. ขั้นตอนการขอใช้บริการจัดพิมพ์
2. แบบฟอร์ม
3. การเตรียมต้นฉบับ
4. การเตรียมไฟล์ข้อมูลต้นฉบับ
5. รูปแบบการอ้างอิงบรรณานุกรม

การสั่งซื้อหนังสือ 
(Coming soon)

ติดต่อสอบถาม


สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวนิชย์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Telephone. 0-7428-2385 (คุณจิดาภา), 0-7428-2394 (คุณประไพ) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. LINE ID:@147jthkx

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th