สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
       ต
ิดต่อสอบถาม

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวนิชย์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Telephone. 0-7428-2385 (คุณจิดาภา), 0-7428-2394 (คุณประไพ) 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. LINE ID:@147jthkx

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน