นโยบายความเป็นส่วนตัว

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) อธิบายถึงวิธีการที่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (“สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ” หรือ “สำนักฯ” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่าน (“ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) ได้ให้สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ https://clib.psu.ac.th และผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”)

ซึ่งรวมไปถึงการอธิบายในตัวเลือกสำหรับท่านเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการให้ท่านเข้าถึงข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับการปฏิบัติงานของบริษัทหรือหน่วยงานที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแลหรือบุคคลที่เราไม่ได้มีการจ้างหรือต้องจัดการ

ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านั้นอาจได้แก่ IP Address ของอุปกรณ์ท่าน ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ชนิดและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ภาษาที่ท่านเลือกใช้หรือหน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หน้าเว็บไซต์ของเราที่ท่านได้เยี่ยมชม ระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น ข้อมูลที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์ ของเรา วันและเวลาที่เข้าชม และสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อระบุการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่ทำให้ระบุผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบได้
 

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อความที่ถูกบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์อื่นเมื่อมีการโหลดหน้าเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ โดยได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจดจำท่านและความชอบของท่านไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (ผ่าน “คุกกี้เซสชัน”) หรือสำหรับการเข้าชมซ้ำหลายครั้ง (โดยใช้ “คุกกี้ถาวร”)

คุกกี้เซสชัน เป็นคุกกี้ชั่วคราวที่ใช้ระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านและคุกกี้จะหมดอายุเมื่อท่านปิดเว็บเบราว์เซอร์

คุกกี้ถาวร ใช้เพื่อจดจำการตั้งค่าของท่านภายในเว็บไซต์ของเราและยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรืออุปกรณ์มือถือของท่านแม้ว่าท่านจะปิดเบราว์เซอร์หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของท่านก็ตาม คุกกี้เหล่านี้ให้ประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสำหรับท่านในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา

คุกกี้อาจมีการตั้งค่าโดยเว็บไซต์ (“คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง”) หรือโดยบุคคลที่สามเช่นผู้ที่ให้บริการเนื้อหาหรือให้บริการโฆษณาหรือการวิเคราะห์บนเว็บไซต์ (“คุกกี้ของบุคคลที่สาม”) บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถจดจำท่านได้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่เราจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บเพจเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ไม่สามารถใช้เพื่อเปิดโปรแกรมหรือเพื่อนำส่งไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ถูกเลือกใช้ให้เป็นเอกลักษณ์แก่ท่านและจะสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนที่ได้นำคุกกี้มาใช้กับท่าน

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และบริการ ท่านความสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่โดยปกติท่านสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้หากท่านต้องการ หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ท่านจะไม่สามารถใช้และพบกับคุณสมบัติของเว็บไซต์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และบริการได้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้
คุกกี้ประเภทจำเป็น คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ทุกส่วน คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจาก ได้ทำการตามวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการ (เช่นเพื่อให้เว็บไซต์บันทึกท่าน) หรือ เมื่อลบด้วยตนเอง

คุกกี้วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies) เป็นคุกกี้ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการท่องเว็บและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเว็บไซต์ เช่นเก็บข้อมูลที่ท่านเลือกไว้ ยามที่ท่านออกจากเว็บไซต์ หรือเบราว์เซอร์ และกลับเข้ามาในอนาคต ข้อมูลที่ท่านเลือกไว้จะคงอยู่ในเว็บไซต์

คุกกี้เพื่อการทำงาน (Functionality Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำคุณลักษณะและการตั้งค่าต่าง ๆ ที่ท่านได้เลือกในขณะใช้งานในเว็บไซต์ เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง สิ่งที่ท่านเคยได้เลือกใช้นั้นจะนำมาแสดงผลโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเลือกใหม่อีกครั้งเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

วิธีการจัดการคุกกี้
ท่านสามารถตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ ของท่านให้แสดงผลเมื่อได้รับคุกกี้หรือยังสามารถปฏิเสธและปิดการรับคุกกี้ได้ แต่โดยทั่วไปในบางกรณี เว็บไซต์อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการปฏิเสธการรับคุกกี้ ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่เมนูการตั้งค่าจากเบราเซอร์ของท่าน ดังต่อไปนี้

Internet Explorer: Tools -> Internet Options -> Privacy -> Settings
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของเบราเซอร์ที่ ได้ดังนี้

Firefox: Tools -> Options -> Privacy -> History -> Personal Settings
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของเบราเซอร์ที่ ได้ดังนี้

Chrome: Settings -> Show advance settings -> Privacy -> Content settings
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของเบราเซอร์ที่ ได้ดังนี้

Safari: Preferences -> Security
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดคุกกี้ หรือการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของเบราเซอร์ที่ ได้ดังนี้

การให้ความยินยอม
ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และยินยอมให้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อการดำเนินงานของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ การศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ข้าพเจ้า และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใดที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไว้แก่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมถึง เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการหรือบริการอื่น ๆ ซึ่งหากไม่ให้ความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ สวัสดิการ และการใช้บริการต่าง ๆ ตามที่เจ้าของข้อมูลต้องการได้ ทั้งนี้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามความจำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น นอกจากนี้สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ อาจใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่มีสถานภาพเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
ข้าพเจ้ามีสิทธิในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของข้าพเจ้า และ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

  • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคลากรผู้ที่ได้รับอนุญาตของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากไม่ใช่บุคลากรผู้ได้รับอนุญาตตามที่กล่าวข้างต้น แต่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า มหาวิทยาลัยจะทำหนังสือขอความยินยอมจากข้าพเจ้าเป็นกรณี ๆ ไป
  • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการสอบสวนหรือการดำเนินการทางกฎหมาย
  • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

การเพิกถอนความยินยอม
ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยข้าพเจ้าจะแจ้งให้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทราบเป็นหนังสือ และ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น การเพิกถอนความยินยอมของข้าพเจ้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ข้าพเจ้าได้ยินยอมแก่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุญหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ไปแล้วก่อนหน้านั้น ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมเกิดผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดจากการนั้นได้
 

วิธีการขอลบบัญชีของตนใน PSU LibX (App store / Google Play Store) ดังนี

  • แจ้งรหัสผู้ใช้หรือชื่อบัญชี ที่ต้องการจะลบข้อมูลมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • เมื่อแจ้งความประสงค์ทีจะลบข้อมูลบัญชีมาแล้วนั้น จะดำเนินการภายในระยะเวลา 90 วัน
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน