เป้าหมายของการจัดการความรู้

เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง, สร้างแหล่งจัดเก็บความรู้และภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาเป็นคลังความรู้, สร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีการแสดงความคิดริเริ่มใหม่ ๆ และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร

บทความล่าสุด

5 เว็บไซต์ลอยกระทงออนไลน์

5 เว็บไซต์ลอยกระทงออนไลน์ในยุค 4.0

“วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง…” ลอยกระทงทุกปี เปลี่ยนไอเดียในการลอยกระทงแบบรักษ์โลกหน่อยเป็นไง ยิ่งถ้าคุณไม่สะดวกเดินทาง กลัวคนเยอะ เลี่ยงพื้นที่แออัด ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แถมยังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และไม่เพิ่มขยะอีกด้วย วันนี้หน่องมาแนะ 5...

อ่านต่อ

5 เว็บไซต์แหล่ง Templates PowerPoint Free!

การตกแต่งสไลด์นำเสนอให้สวยงาม ดูดีนั้น เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้นำเสนอต้องให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นตัวเรียกความสนใจจากผู้ฟังได้แล้ว ยังเป็นที่น่าติดตาตรึงใจอีกด้วย ว่าพี่คนนี้นำเสนอดีแล้ว ไอเดียการตกแต่งสไลด์ก็สวย น่าสนใจตลอดการนำเสนอ เป็นที่น่าประทับใจ อะไร ๆ ก็ดูดี แต่การออกแบบสไลด์ให้น่าสนใจก็ต้องใช้เวลาในเรียนรู้อีก ใช้เวลาในการออกแบบนานแน่...

อ่านต่อ

PSUKB ตอนที่ 1 การติดตั้งแม่ข่าย

แม่ข่าย หรือ Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ พร้อมที่จะติดตั้งระบบบริการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ ระบบปฏิบัติการที่ใช้อาจจะเป็นระบบปฏิบัติการในค่าย Linux หรือค่าย MS Windows ก็ได้...

อ่านต่อ
ช่วยแชร์ด้วยนะครับ