บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 

ให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา ม.อ. โดยมี 2 หลักสูตร ดังนี้

1. การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัยและสัมมนา
เช่น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Scopus, Sciencedirect, Springker Link ThaiJo ThaiList PSU Knowledge Bank และฐานข้อมูลอื่น ๆ

2. การอบรมการใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง
โปรแกรม EndNote20 หรือ โปรแกรม Zotero

ลงทะเบียนได้ที่ : kyl.psu.th/JmmAu9ju0

 สามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวก ที่จะอบรมผ่านโปรแกรม Zoom
หรือ Microsoft Team ก็ได้

 

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th