บริการนำส่ง เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา (New!)

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริการนำส่ง เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการหนังสือ ตำรา

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ให้ "บริการนำส่ง เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา" เพื่อการการเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยสำนักฯ จะดำเนินการติดต่อ ประสานงาน จนกระทั่งได้รับหนังสือตอบขอบคุณ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไป


ใช้บริการได้ที่ : https://kyl.psu.th/4LFTRg6CO

หมายเหตุ  ทั้งนี้บริการนำส่ง เผยแพร่ไปยังห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

เผยแพร่ภายนอก/เผยแพร่ภายใน

>> คุณนุชรัตน์ คงสวี โทรศัพท์ 0-7428-2354/

>> คุณพรทิพย์ ถนอมกุลบุตร โทรศัพท์ 0-7428-2363

 

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน