บริการนำส่งเผยแพร่ หนังสือ ตำรา (New!)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริการนำส่งเผยแพร่หนังสือ ตำรา


สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เปิดบริการนำส่งหนังสือ หรือตำรา เพื่อเผยแพร่ไปยังห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยประสานงาน ติดตามให้จนได้รับหนังสือตอบรับ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ม.สงขลานครินทร์ 


ใช้บริการได้ที่ : https://kyl.psu.th/4LFTRg6CO


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :


>> คุณนุชรัตน์ คงสวี
โทรศัพท์ 0-7428-2354

>> คุณกาญจนา เทพน้อย โทรศัพท์ 0-7428-2392

 

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th