เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 และประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบาย

มุ่งสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาลัยสงขลานครินทร์

มาตรการ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
หนังสือแนะนำ เดือนมีนาคม
.. อ่านทั้งหมด ..
พลังงานนิวเคลียร์เดี๋ยวนี้ถึงเวลาแล้วหรือยัง?

พลังงานนิวเคลียร์เดี๋ยวนี้ถึงเวลาแล้วหรือยัง?

โดย : แฮร์บ, อะแลน เอ็ม
--------------------

พลังงานนิวเคลียร์ดีหรือไม่ อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ...

[อ่านต่อ]
แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ (From Waste to Value to Avoid Garbage Burning)

แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ (From Waste to Value to Avoid Garbage Burning)

โดย : ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, สุนันทา รัตนาวะดี และอรพิณ สันติธีรากุล
--------------------

ชื่อเรื่องอะไรน้า อ่านแล้วไม่เข้าใจ เป็นของที่ไหน อย่างไร ไปอ่านต่อกัน...

[อ่านต่อ]
รู้จักไบโอดีเซลใน 4 ชั่วโมง

รู้จักไบโอดีเซลใน 4 ชั่วโมง

โดย : อ้อยใจ ทองเฌอ
--------------------
ทราบหรือไม่ว่าน้ำมันจากพืชมีการนำมาใช้กับเครื่องยนต์กว่า 100 ปีแล้ว...
[อ่านต่อ]
มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ

โดย : ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
--------------------
"มลพิษทางอากาศ" คำที่ฟังจนคุ้นหู แต่แท้จริงแล้วเป็นเช่นไร ลองอ่านกันได้ในเล่มนี้เลย...
[อ่านต่อ]
ฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วม : พลังงานในบ้าน

ฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วม : พลังงานในบ้าน

โดย : ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
--------------------
พลังงานในบ้านคืออะไร หาคำตอบกันได้ในเล่มนี้กัน...
[อ่านต่อ]

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25