เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 และประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบาย

มุ่งสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาลัยสงขลานครินทร์

มาตรการ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
หนังสือแนะนำ เดือนพฤศจิกายน
.. อ่านทั้งหมด ..
แบบบ้านบ้าน : หนังสือรวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แบบบ้านบ้าน : หนังสือรวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดย : สิงห์ อินทรชูโต
--------------------

 

หนังสือ “แบบบ้านบ้าน” เป็นหนังสือที่ทำให้เกิดมุมมองและเห็นภาพที่ชัดเจนของการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ อีกทั้งยังเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ ในด้านการออกแบบที่ช่วยลดปัญหา...

[อ่านต่อ]
กินกู้โลก

กินกู้โลก

โดย : ทริสแทรม สจ๊วร์ต เขียน ; ปัญญา ชีวิน แปล
--------------------

กินกู้โลก : ตีแผ่ผลจากการกินทิ้งกินขว้างที่คุณต้องตะลึง เชื่อหรือไม่ นิสัยบริโภคล้างผลาญของประเทศรวยก่อวิกฤตอาหารโลก...

[อ่านต่อ]
Green technology & innovation 2010

Green technology & innovation 2010

โดย : กิตติ วิสุทธิรัตนกุล
--------------------
หนังสือเรื่อง Green technology and innovation 2010 รวบรวมความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นคู่มือให้ข้อมูลธุรกิจ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการต่าง ๆ ...
[อ่านต่อ]
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

โดย : เกษม จันทร์แก้ว
--------------------
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เป็นการประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะมีต่อ ...
[อ่านต่อ]
รอบรู้เรื่องพลาสติก

รอบรู้เรื่องพลาสติก

โดย : เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์
--------------------
หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมสาระน่ารู้ต่างๆ ในโลกของพลาสติก นำมาย่อส่วนในแบบฉบับของ Pocket book เพื่อให้ทุกท่านได้สามารถสัมผัสและเข้าถึงโลกของพลาสติกได้ตั้งแต่การเกิดขึ้นของพลาสติก จนถึงการจัดการขยะพลาสติกที่เหมาะสม ...
[อ่านต่อ]

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25