หนังสือแนะนำ เดือนกุมภาพันธ์
.. อ่านทั้งหมด ..
ไบโอดีเซล พลังงานทางเลือก

ไบโอดีเซล พลังงานทางเลือก

โดย : ศิวะพงษ์ เพ็ชรสงค์
--------------------

 หนังสือเล่มนี้จะนำท่านเข้าสู่โลกของไบโอดีเซล จากจุดกำเนิด สู่การใช้งานจริงทั่วโลก แล้วเข้าสู่การพึ่งพาตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร ด้วยโครงการ...

[อ่านต่อ]
อีเด็นน้อยกับทะเลแห่งความสุข

อีเด็นน้อยกับทะเลแห่งความสุข

โดย : กาญจนา อดุลยานุโกศล, สุรศักดิ์ ทองสุกดี และนันทพร อัจฉริยะศิลป์ ; พาลาภ ทิพทัส, ผู้แปล
--------------------

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับปลาวาฬบรูด้าไว้อย่างละเอียด แต่อยู่ในรูปแบบของการเล่าเรื่องของ ลูกปลาวาฬบรูด้าตัวน้อยชื่อ “อีเด็น” เรื่องราวของอีเด็นจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน...

[อ่านต่อ]
5 แนวคิดพิชิตขยะสู่โรงไฟฟ้า

5 แนวคิดพิชิตขยะสู่โรงไฟฟ้า

โดย : พลชัย เพชรปลอด
--------------------
มาดูกันค่ะว่านักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเค้ามีแนวคิดต้นแบบธุรกิจขยะสู่โรงไฟฟ้าแบบไหน และต้องทำอย่างไร และยังให้สาระความรู้เกี่ยวกับขยะ และวิธีการจัดการขยะที่ให้ไอเดียมากมาย อาทิ...
[อ่านต่อ]
เมื่อโลกไร้น้ำแข็ง (A world without ice)

เมื่อโลกไร้น้ำแข็ง (A world without ice)

โดย : Henry Pollack
--------------------
ในช่วง 300 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดการสูญเสียธารน้ำแข็งบนโลก ซึ่งความสำคัญของธารน้ำแข็งต่อโลกใบนี้มีอะไรบ้าง หาคำตอบได้ใน ...
[อ่านต่อ]
โลกของน้ำ

โลกของน้ำ

โดย : อุดร จารุรัตน์
--------------------
หนังสือเล่มนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ทั้งภายในประเทศและทั่วโลก  ปัญหาและวิธีปฎิบัติในการลดปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ โดยมุ่งเน้นเรื่องดังนี้...
[อ่านต่อ]

เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 และประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

นโยบาย

มุ่งสร้างเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาลัยสงขลานครินทร์

มาตรการ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การให้ความรู้ผู้ใช้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก

การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และความตระหนักรู้ให้บุคลากรของห้องสมุด ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25