บริการตรวจสอบคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

บริการตรวจสอบคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์
(Journal Quality Evaluation for Publication)
 

     บริการตรวจสอบคุณภาพวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อการตีพิมพ์ แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถขอใช้บริการโดยกรอก E-Form >> https://kyl.psu.th/w5CyHLylc
>> ตรวจสอบอะไรบ้าง??
1. บริการตรวจสอบค่า SJR (SCImago Journal Rank)
2. ตรวจสอบค่า SNIP (Source Normalized Impact)
3. ตรวจสอบค่า Quartile ของวารสารจากฐานข้อมูล Scopus
    และฐานข้อมูล JCR
4. ตรวจสอบค่า Thai Journal Impactfactor จากฐานข้อมูล TCI 
5. ตรวจสอบค่า h-index ของอาจารย์ และนักวิจัย ม.อ. จากฐานข้อมูล Scopus
6. บริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์
7. บริการตรวจสอบวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ไม่ควรส่งผลงานไปตีพิมพ์
   (Predatory Journals)

 

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน