บริการ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 
1. รับพิมพ์หนังสือ/ ตำรา/ เอกสารวิชาการ/ สิ่งพิมพ์อื่น ๆ 

  • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บริการรับพิมพ์หนังสือ/ตำรา/เอกสารวิชาการ/สิ่งพิมพ์อื่น ๆ อย่างมีคุณภาพ ตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ดำเนินการและอำนวยความสะดวก ในการประสานงาน การประเมินผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดอาร์ตเวิร์ค จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ในรูปแบบที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องการ
        ใช้บริการ >>>คลิก<<< 
  2. รับผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บริการรับผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดการตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย อุปกรณ์จัดเก็บทันสมัย โดยทีมงานที่มีคุณภาพ

 
  3. รับจำหน่ายหนังสือ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงาน มีช่องทางในการเผยแพร่ และจำหน่ายหนังสือหลายช่องทาง

 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th