บริการเสนอการจัดหาทรัพยากร

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ขั้นตอนบริการเสนอการจัดหาตำรา

1. เข้าไปที่ แบบเสนอการจัดหาตำรา จากนั้นกด เข้าสู่ระบบ มุมบนทางขวามือ

2. กรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ด้วย PSU Passport

   เพื่อยืนยันตัวตนและเพื่อการได้รับแจ้งเมื่อตำราที่ท่านสั่งซื้อมาถึงสำนักฯ แล้ว

3. คลิกเมนูแถบบนที่ ข้อมูลสมาชิก (Patron)

4. เลือกเมนูขวามือที่ แนะนำหนังสือ (Acquired Material)

5. กรอกข้อมูลในช่อง ISBN ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง

6. กรอกเหตุผลการเสนอซื้อในช่อง เหตุผล (Reason)

 

   - สำนักฯจะส่งรายการเสนอซื้อทั้งหมดไปยังคณะ/หน่วยงาน ทุกสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป
  เพื่อให้ผู้บริหารลงนามพิจารณาสั่งซื้อ

   - จากนั้นขอให้ทางคณะ/หน่วยงานส่งรายการสั่งซื้อดังกล่าว มายัง คุณสุดา พันธุสะ
  ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

   - เริ่มการเสนอรายชื่อตำราเพื่อสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

   - เมื่อสำนักฯได้รับตัวเล่ม จะส่ง E-mail ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติแจ้งไปยังผู้เสนอสั่งซื้อ

 
 หากต้องการด่วน กรุณาระบุ หรือ ส่งแบบเสนอการจัดหาตำรา เข้ามาที่่ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021