บริการเสนอการจัดหาทรัพยากร

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
   

           บริการเสนอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คือ บริการที่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการหรือมีความจำเป็นต้องใช้งานเพื่อการเรียน การสอน และการวิจัย โดยต้องเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีให้บริการภายใน ทั้งนี้ก่อนเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ opac.psu.ac.th ก่อนได้ค่ะ

 

  >>ขั้นตอนการเสนอการจัดหาตำราหรือทรัพยากรสารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้
   
  1. เข้าไปที่ แบบเสนอการจัดหาตำรา จากนั้นกด เข้าสู่ระบบ มุมบนทางขวามือ
  2. กรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ด้วย PSU Passport เพื่อยืนยันตัวตนและเพื่อการได้รับแจ้งเมื่อตำราที่ท่านสั่งซื้อมาถึงสำนักฯ แล้ว
  3. คลิกเมนูแถบบนที่ ข้อมูลสมาชิก (Patron)
  4. เลือกเมนูขวามือที่ แนะนำหนังสือ (Acquired Material)
  5. กรอกข้อมูลในช่อง ISBN ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
  6. กรอกเหตุผลการเสนอซื้อในช่อง เหตุผล (Reason)
   
 555555555555555555   เมื่อท่านได้ส่งคำขอจัดหาตำราหรือทรัพยากรสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักฯ จะดำเนินการ ดังนี้
    1. สำนักฯ จะส่งรายการเสนอซื้อทั้งหมดไปยังคณะ/หน่วยงาน ทุกสัปดาห์แรกของเดือนถัดไปเพื่อให้ผู้บริหารลงนามพิจารณาสั่งซื้อ
    2. จากนั้นขอให้ทางคณะ/หน่วยงานส่งรายการสั่งซื้อดังกล่าว มายัง คุณสุดา พันธุสะ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ 
     
    >> เสนอรายชื่อตำราเพื่อสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2565 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
    >> เมื่อสำนักฯ ได้รับตัวเล่ม จะส่ง E-mail ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติแจ้งไปยังผู้เสนอสั่งซื้อ
     
    >> หากต้องการเร่งด่วน กรุณาระบุ หรือ ส่งแบบเสนอการจัดหาตำรา เข้ามาที่ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th