บริการเสนอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริการเสนอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

 คือ บริการที่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการหรือมีความจำเป็นต้องใช้งานเพื่อการเรียน การสอน และการวิจัย โดยต้องเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีให้บริการภายใน ทั้งนี้ก่อนเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ opac.psu.ac.th 

>>ขั้นตอนการเสนอการจัดหาตำราหรือทรัพยากรสารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าไปที่แบบเสนอการจัดหาตำรา จากนั้นกด เข้าสู่ระบบ มุมบนทางขวามือ
  2. กรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ด้วย PSU Passport เพื่อยืนยันตัวตนและ
    เพื่อการได้รับแจ้งเมื่อตำราที่ท่านสั่งซื้อมาถึงสำนักฯ แล้ว
  3. คลิกเมนูแถบบนที่ ข้อมูลสมาชิก (Patron)
  4. เลือกเมนูขวามือที่ แนะนำหนังสือ (Request Book)
  5. กรอกข้อมูลในช่อง ISBN ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน
  6. กรุณากรอกเหตุผลการเสนอซื้อในช่อง เหตุผล (Reason)

เมื่อท่านได้ส่งคำขอจัดหาตำราหรือทรัพยากรสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักฯ จะดำเนินการ ดังนี้

  1. สำนักฯ จะส่งรายการเสนอซื้อทั้งหมดไปยังคณะ/หน่วยงาน ทุกสัปดาห์แรกของเดือนถัดไปเพื่อให้ผู้บริหารลงนามพิจารณาสั่งซื้อ
  2. จากนั้นขอให้ทางคณะ/หน่วยงานส่งรายการสั่งซื้อดังกล่าว มายัง คุณจารุวรรณ พรายอินทร์ฝ่ายจัดการและบริการสารสนเทศ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 0-7428-2361

>> เสนอรายชื่อตำราเพื่อสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2566 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

>> เมื่อสำนักฯ ได้รับตัวเล่ม จะส่ง E-mail ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติแจ้งไปยังผู้เสนอสั่งซื้อ

 

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน