ซ้อมแผนเผชิญเหตุร้าย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา(กอ.รมน.)

ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุุและรักษาความปลอดภัย โดยใช้สถานที่ซ้อมเสมือนจริง
และให้บุคลากรของสำนักฯหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
เป็นผู้ร่วมแสดงการได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ได้มีการจัดฉากให้สมจริงทุกประการ ณ บริเวณด้านหน้าและภายในตึกหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ชั้น 3 อาคาร LRC

วันที่ 29 มกราคม 2561

 
 
 
 
 
   
   
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th