โครงการปลูกป่าถาวรครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับโรงเรียนและหลายๆหน่วยงาน ช่วยกันปลูกป่าถาวรครบรอบ 50 ปี
ของมหาวิทยาลัย ณ. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

กิจกรรมนี้ เป็นการร่วมด้วยช่วยกันของบุคลากรมหาวิทยาลัย คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ
และหน่วยงานภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน

                การปลูกป่าถาวรครั้งนี้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เห็นถึงประโยชน์ของการรักษาป่าต้นน้ำ                     
จึงได้จัดให้บุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศเป็นตัวแทนสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกัน  


   
   
   
   
   
   
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th