สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “How to publish your articles/books with Cambridge University Press”

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
 

 ห้องสมุดจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “How to publish your articles/books
with Cambridge University Press”

โดยผู้เชี่ยวชาญจาก cambridge University Press.

วันที่ 30 มกราคม 2561  
ณ ห้องพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 อาคาร LRC

              
   
 
 
  cambridge University Press. มอบหนังสือให้สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
โดยหัวหน้าฝ่ายงานบริการสารสนเทศ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th