จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่ คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร

เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในกรุณาธิคุณ ที่คุณหญิงหลงฯ ได้บริจาคที่ดิน เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 17 มกราคม 2561  ณ บริเวณ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคาร LRC

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมี ท่านอธิการบดี รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุลและคณะกรรมการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย หลายหน่วยงาน

ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมที่ดีและมีคุณค่า


และยังได้รับเกียรติจาก ทายาท คุณหญิงหลงฯ  ร้อยเอก อติชาติ อรรถกระวีสุนทร มาร่วมงานเป็นประจำทุกปี 
 
ในฐานะที่่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งเป็นห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติ ให้นำชื่อของคุณหญิงหลง

มาตั้งเป็นชื่อของห้องสมุด นับเป็นเกียรติอย่างสูงบุคลากรทุกคน

  โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักฯซึ่งเป็นผู้นำ จึงมียินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะด้วยสำนึกในกรุณาธิคุณ ที่ท่านคุณหญิงหลงฯ

ได้สร้างคุณูประการไว้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การแจกทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 5 ทุน ก็เป็นอีก 1 กิจกรรม
ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  และได้รับเกียรติจาก ร้อยเอก อติชาติ อรรถกระวีสุนทร เป็นผู้แจกทุนการศึกษาในครั้งนี้

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอขอบคุณ ทายาทคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้บริหารจากหลายๆหน่วยงาน 

  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมในกิจกรรมนี้
     
     
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017