คณะนักเรียนและครูโรงเรัียนละงูพิทยาคม จ.สตูล เข้าเยี่ยมชมสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครู โรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล เข้าเยี่ยมชมสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

เพื่อศึกษาและหาความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในชีวิตของการเรียนรู้นอกสถานที่ 

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนงานบริการสารสนเทศ เป็นผู้ให้ความรู้และพานำชมทั้งสำนักฯ ด้วยบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่น
วันที่ 6  ธันวาคม 2560
 
 
   
   
   

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง

ที่ได้ให้บริการด้านความรู้เรื่องการใช้ห้องสมุดกับคณะนักเรียนและครู โรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล
และหวังว่าความรู้ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

   
   
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017