กิจกรรมดี๊ดี "ความรู้สู่ชุมชน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM โรงเรียนบ้านโคกพยอม "

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดกิจกรรมความรู้สู่ชุมชน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM  ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกพยอม จ.สงขลา
วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560  ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกพยอม 
   

 
ทีมบุคลากร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ  ได้นำความรู้เรื่อง การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ไปแนะนำให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกพยอม

เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ หลังจากที่ครูและนักเรียนได้เข้ารับการอบรม ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ก่อนหน้านี้แล้ว
และยังได้ให้คำแนะนำวิธีจัดการและดูแลห้องสมุดของโรงเรียนให้มีความพร้อมใช้งาน ULibM ด้วย

  ในกิจกรรมนี้ ถือได้ว่า สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านโคกพยอมอย่างดียิ่ง  
 
   
 
 
 
 
 
 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรัียนบ้านโคกพยอม จ.สงขลา

ที่มีห้องสมุดโรงเรียนที่สวยงามและเป็นห้องสมุดที่มีการพัฒนาพร้อมที่จะให้บริการแก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปเข้าใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ
ขอขอบคุณมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมทั้งหมด 
 
   
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017