ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปี 2559 

เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการดำเนินงานภายในสำนักฯ เพื่อความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยมีผู้อำนวยการและทีมบริหารพร้อมทั่งบุคลากร 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ทุกท่าน ที่กรุณาให้เกียรติมาเยี่ยมพร้อมทั้งให้ความรู้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์
เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักฯ ได้มีความก้าวหน้าและเจริญยิ่งขึ้นต่อไป
 
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017