สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ร่วมงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัย

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
บริเวณสระน้ำตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

    

 
 การประดิษฐ์กระทง ได้รับความร่วมมือและร่วมใจจากบุคลากรของสำนักฯ ช่วยกันอย่างเต็มความสามารถ 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีไทย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ 

ขอขอบคุณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นแม่งานในการจัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2560
 
   
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017