นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาดูงาน

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  

ยินดีต้อนรับ

อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานนวัตกรรมเพื่อการบริการ

โดยทีมบุคลากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสำนักฯ เป็นผู้ให้ความรู้
ณ ห้องพระยาอรรถกระวีสุนทร 
25 ตุลาคม 2560  
 

 
  
 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอขอบคุณ
อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณทุกคน
ที่มีความตั้งใจและสนใจเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง ไว้ ณ โอกาสนี้

   
   
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017