หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ให้บริการวิชาการเรื่องการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(ULibM) แก่คณะครูและนักเรียน

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จัดบริการวิชาการความรู้สู่ชุมชนเรื่องการอบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(ULibM)

ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ และโรงเรียนเทศบาล ๖ เขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 


การอบรมความรู้เรื่องการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ULibM) ให้แก่ครูและนักเรียนในครั้งนี้
เพื่อส่งเสริมความรู้การใช้งานห้องสมุดภายในโรงเรียนในมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็นการปลูกฝังในนักเรียนรักการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น

   

   


 

 
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้อำนวยการและคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน
มีความยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านการใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติอย่างเต็มความสามารถ
และขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017