Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkla University

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าเยี่ยมชมสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ยินดีต้อนรับ คณะนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เพื่อเข้าเยี่ยมชมและดูงานบริการ

 การเข้าเยี่ยมชมและดูงานบริการของคณะนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในครั้งนี้

มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนงานบริการ
 
ของสำนักฯ เป็นผู้ให้ความรู้และนำชมงานบริการทุกชั้น  

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่

นักศึกษาทุกคน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตัวเองให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
  
   
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017