Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkla University

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จัดอบรม ULibM ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แก่นักเรียนและคุณครูที่สนใจ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จัดกิจกรรมความรู้สู่ชุมชน

โครงการ อบรม ULibM ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเขตจังหวัดสงขลา
ทั้งหมด 7 โรงด้วยกันได้แก่

โรงเรียนควนลังมิตรภาพที่ 11  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  โรงเรียนบ้านโคกพยอม
โรงเรียนรัตนพลวิทยา  โรงเรียนบ้านบางศาลา  โรงเรียนบ้านปลักคล้า และโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 


วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560
ณ. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคาร LRC

การจัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM ของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนที่สนใจ
และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นยุวบรรณรักษ์ประจำห้องสมุดของโรงเรียนซึ่งจะได้เป็นผู้ช่วยครูผู้สอนที่ดูแลห้องสมุด
และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ การส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านหนังสือตลอดจนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆได้มากยิ่งขึ้น
นอกจากการอบรมแล้ว สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้จัดมอบหนังสือให้กับนักเรียนเพื่อนำไปศึกษาด้วยเช่นกัน  
   
 

 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017