Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkla University

บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ ดูงานนวัตกรรมงานบริการ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอต้อนรับ

บุคลากรจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ เพื่อศึกษาและดูงานนวัตกรรมงานบริการ ได้แก่
ประตูทางเข้าอัตโนมัติ เครื่องแฮปปี๊ปริ้นและเครื่องจำหน่ายคูปองอัตโนมัติ เป็นต้น


โดยมีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนงานบริการ คือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสำนักฯ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และนำชมนวัตกรรมดังกล่าว

 

   
   
   
   
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอขอบคุณบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ ทุกท่านและขอขอบคุณ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 

ที่เห็นความสำคัญ เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริการ ของสำนักฯ 
จึงเป็นที่มาของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้  สำนักฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
 
   
   
   
   
   
   
   
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017