การประเมินสมรรถนะและการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส. (2564). การประเมินสมรรถนะและการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.


(BF448 ป36 2564)

 

    หนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายถึงหลักการเบื้องต้นของการประเมินสมรรถนะและการตัดสินใจแบบเกณฑ์ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการ การนำเสนอวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถใช้กำหนดน้ำหนักของเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ ได้อธิบายวิธีการต่างๆ ที่สามารถใช้ในการปรับข้อมูล ผลการประเมินของเกณฑ์แต่ะเกณฑ์ให้อยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้นำเสนอวิธีการตัดสินใจประเภทต่างๆ  โดยวิธีการตัดสินใจแบบไม่มีการทดแทน และมีการนำเสนอการประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือในการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ เพื่อแก้ปัญหาความคลุมเครือของสเกลที่ใช้ในการประเมินผล ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของผลการประเมินได้

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=448293

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน