แนวคิดและรูปแบบการสร้างบรรยากาศสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ฐิติวร ชูสง. (2560). แนวคิดและรูปแบบการสร้างบรรยากาศสุขภาพและความ
      ปลอดภัยในการทำงาน. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ปัองกัน
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.


(T55.A2 ฐ63 2560)

      หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่สามารถนำไปใช้ประเมินสถานการณ์ หรือบรรยากาศความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ โรคจากการทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานที่ดีอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหา ประกอบด้วย 1) บรรยากาศความปลอดภัยในการทำงาน 2) บรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร 3) บรรยากาศการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ 4) และบรรยากาศโครงการอนุรักษ์การได้ยินโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=425858

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th