สู้โควิดแบบไทย ๆ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์. (2563). สู้โควิดแบบไทย ๆ. มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์  ชายแดนใต้ (มยส.)


(QR399 ว64 2563)


 

     หนังสือเล่มนี้ผู้เขียน ได้รวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดการดำเนินงานของประเทศไทยในการจัดการกับโรค covid-19 ตั้งแต่ช่วงต้นของการระบาด โดยนำเสนอประสบการณ์การทำงาน ข้อมูลวิชาการ สถิติ และประวัติการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ผ่านมา รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้การดำเนินงานจัดการกับโรคระบาดของประเทศไทยประสบความสำเร็จ

 

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
ttps://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=447660

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th