ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สุรินทร์ พิศสุวรรณ.  (2556). ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น.  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง.


(DS578.32.S8 ส74 2556)


 

       หนังสืออัตชีวประวัติเล่มนี้เจ้าของประวัติคือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนเขียนขึ้นเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีแรงสู้ ไม่ยอมจำนน ดร.สุรินทร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตจากวัยเด็กที่เรียนหนังสือที่โรงเรียนปอเนาะ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านอุปสรรคและความยากลำบาก เช่น  การเดินเท้าเปล่าระยะทางไกลจากบ้านไปโรงเรียน หรือโตขึ้นมาต้องปั่นจักรยานวันละ 20 กว่ากิโลเมตร ความขัดแย้งทางความคิดกับครอบครัวซึ่งเป็นสังคมมุสลิมที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมไม่อยากให้ออกมาสู่โลกภายนอก แต่ดร.สุรินทร์ก็เผชิญทุกสิ่งด้วยการมีความหวัง มุมานะ จนประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและหน้าที่การงาน หนังสือเล่มนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ ความหวัง และความมุมานะพยายามให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=447288

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th