การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วรรณรัตน์ รัตนวรางค์. (2562). การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ.  กรุงเทพฯ :
            สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


(RC969.H43 ว44 2562)


   
  หนังสือเล่มเปิดมุมมองการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นพื้นฐานสำคัญของการทำความเข้าใจงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ เนื่องจากการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการเป็นการใช้ศาสตร์สุขภาพ 2 สาขามาทำงานร่วมกัน คือศาสตร์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จึงอาจทำให้ผู้ที่มีความคุ้นเคยกับศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง ต้องการความเข้าใจพื้นฐานในอีกศาสตร์

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=438457

 

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020