บุคลากรสำนักหอสมุดคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
555

          ขอแสดงความยินดีกับทีมงานพัฒนา เครื่องทำสำเนาหนังสือเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Book Scanner  “ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ระดับดีเด่น” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference-PULINET 2018) ภายใต้หัวข้อ “Library of Things” จัดโดย สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม

555
555 5555
       
        การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference-PULINET 2018) เป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการะดับประเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากทั่วประเทศ จำนวน 238 คน มีผู้นำเสนอผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 97 ผลงาน

----------------------------
ดูผลงานที่ได้รับรางวัล : คลิก!!
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017