รางวัล TOP USAGE AWARDS 2017 จากฐานข้อมูล Web of science

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ได้รับรางวัล Top usage awards 2017 
ประจำเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ในฐานะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีผู้ใช้ฐานข้อมูล Web of science 
มากเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยKhunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017