ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ม.อ. ร่วมการสัมมนาของ Elsevier เรื่อง Going Beyond the Fundamentals of Journal Publishing – Advanced Scientific Writing: How to Construct and Write a Research Paper

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021