ประกาศ… 1 กันยายนนี้ หอสมุดยัง "ปิดบริการพื้นที่" จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 


แต่ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการยืม/บริการออนไลน์ต่าง ๆ ได้ ดังนี้

📍บริการ Book Delivery Service : https://kyl.psu.th/R1Z1p5Ex6
📍ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : https://kyl.psu.th/1HYw5xhhm
📍วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : https://kyl.psu.th/DBQLgC_xg
📍หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : https://kyl.psu.th/kMnwnqQYm
📍สืบค้นหนังสือของหอสมุด (OPAC) : https://kyl.psu.th/e1uEcUs98
📍PSU Knowledge Bank : https://kyl.psu.th/ZdVaNbmpD
📍บริการยืมระหว่างห้องสมุด : https://kyl.psu.th/Nps4hqJWF
📍บริการยืมต่อทรัพยากร (Renew) : https://kyl.psu.th/iZXzP-d7J
📍บริการตอบคำถามออนไลน์ : https://kyl.psu.th/NeA9RTbN6
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021