PSUBookFair2560

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 
 
PSUBookFair2560  กิจกรรมดีดีเพื่อคนรักการอ่าน

ณ.สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จัดกิจกรรม ส่งเสริมรักการอ่านเพื่อสืบทอดแนวพระราชปณิทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ ๙

ตามคำขวัญที่ว่า "รักพ่อหลวง รักการอ่าน เพื่อรากฐาน ไทยยั่งยืน" 

จัด ณ.บริเวณใต้อาคาร LRC  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560 

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข ให้เกียรติในพิธีเปิดงาน  

 


รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อ.เจษฎา โมกขกุล

มอบหมายให้ คุณประไพ จันทร์อินทร์ ประธานการจัดงาน


เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีบุคลากรจากสำนักฯ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน


 


 มีการออกร้านจำหน่ายหนังสือและตำราเรียนมากมายหลายประเภท ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมและผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อีกหลายประเภท เช่น การเชิญนักเขียนมาให้สัมภาษณ์ การจัดกิจกรรม DIY งานประดิษฐ์

การแสดงดนตรีโฟล์คซอง  การสัมภาษณ์นักศึกษาผู้เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


การแจกบัตรของขวัญ(กิ๊ฟวอชเชอร์)สำหรับผู้มาร่วมงาน  การแนะนำความรู้เรื่องการดูแลสุนัข และกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างในงานนี้


 

 คุณแทนไท ประเสริฐกุล นักเขียนมีชื่อในวงการนักแต่งหนังสือดีมีประโยชน์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำงาน

และแนวคิดการดำเนินชีวิตว่าทำอย่างไรถึงได้เป็นนักเขียน

 
กิจกรรม DIY งานประดิษฐ์ พวงกุญแจ และ ซองใส่แว่นตา สุดเก๋ จากเศษผ้า วัสดุเหลือใช้


การเล่นดนตรีโฟล์คซอง เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดย คณะ PSU คอรัส 

สัมภาษณ์นักเขียนนวนิยายชื่อดังคุณนิธิพร หงษะ เจ้าของนามปากกา "เย็นวันศุกร์"  ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ๋ 
กิจกรรมแจกบัตรของขวัญกิ๊ฟวอชเชอร์แก่ผู้เข้าร่วมงาน กิจกรรมแนะนะการเลี้ยงและโชว์ของสุนัขแสนรู้พันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ด


 การจัดกิจกรรม PSUBookFair ประจำปี 2560

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมซึ่งมีทั้งที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี 


สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จึงขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและทุกท่าน มาณ โอกาสนี้
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน