Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkla University

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา Islamic University of Indonesia

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  

 

มีความยินดีที่ได้ต้อนรับการมาเยี่ยมชมของคณะนักศึกษาและอาจารย์

 จากมหาวิทยาลัย Islamic University of Indonesia วันที่ 19 มกราคม 2560

 
 

อาจารย์และนักศึกษา ULL  นั่งฟังการบรรยายความรู้และชมวิดีทัศน์ของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ  
            

 
 
   

โดยมีทีมบุคลากรของสำนักฯ เป็นผู้นำชมและให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน

 
   
   
   

สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง

 
   
   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017