Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkla University

การบริหารงาน "บริหารสู่ความเป็นเลิศด้วยสไตล์ TQA"

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

การอบรม “การบริหารสู่ความเป็นเลิศด้วยสไตล์ TQA

                          
               

              สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร

                      เรื่องการนำความรู้เกี่ยวกับ TQA มาใช้ในระบบการบริหารงาน

    โดยมี อ.เจษฎา โมกขกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้นำในกิจกรรมนี้

                
                                    
 

           ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ณัฐพัชร์  ล้อประดิษฐ์พงษ์  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้                             

                                    

 ซึ่งสามารถสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างดียิ่ง
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017