>>ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Foxit Editor และการสร้าง e- Form ด้วย Microsoft Form

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 >>ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Foxit Editor และการสร้าง e- Form ด้วย Microsoft Form เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักนวัติกรรมดิจิทัลฯ คือ คุณณัฐวุฒิ วิจิตร์ และคุณดวงธิดา ชูมาลี   ทั้งนี้การอบบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเอกสารผ่านโปรแกรม Foxit Editor  และสามารถสร้างแบบฟอร์ม (e- Form) ด้วย Microsoft Form ได้ <<

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
#PSU #PSULIB #KYLLIB #PSULibraryKhunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน