โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มช.-ม.อ. หัวข้อ "การให้บริการแบบ Staff-less Library"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มช.-ม.อ. หัวข้อ "การให้บริการแบบ Staff-less Library"

               
                สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มช.-ม.อ. หัวข้อ "การให้บริการแบบ Staff-less Library" ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th