มรดกความทรงจำแห่งพระนครศรีอยุธยา

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

วินัย พงศ์ศรีเพียร. 2551. มรดกความทรงจำแห่ง                                 พระนครศรีอยุธยา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์.


 

(DS577 ว63 2551)

     หนังสือ  "มรดกความทรงจำแห่งพระนครศรีอยุธยา" เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการมรดกความทรงจำแห่งพระนครศรีอยุธยาที่ทางโครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส (สกว.) กฎหมายตราสามดวง : ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก ได้จักทำขึ้นในการจัดการประชุมสัมมนา "กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทยครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2539" 

     โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตด้านสังคม และวัฒนธรรมของคนเมืองพระนครศรีอยุธยา ในลักษณะของ "ประวัติศาสต์ชนชั้นล่าง" ซึ่งมักถูกมองข้ามไปในกระแสหลักของประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานเชิงบูรณาการของนักวิจัยที่มาจากต่างสาขากัน แต่อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลในกฎหมายตราสามดวง พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ...

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

 

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=403780

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน