100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 10 (เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาคใต้และบันทึกราชทูตของออกพระวิสุทธสุนทร)

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร. 2554.  100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 10 (เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาคใต้และบันทึกราชทูตของออกพระวิสุทธสุนทร).  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.


 

(DS568.S68 ห36 2554)

     หนังสือ 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 10 เล่มนี้ ประกอบด้วยเอกสารสำคัญ 5 เรื่อง ตั้งแต่ลำดับที่ 45 ถึง 49 โดยมีข้อมูลสังเขปดังนี้ เรื่องแรกคือ “จารึกพระเจ้ากรุงศรีวิชัย และ จารึกศรีมหาราช” เป็นหลักฐานชั้นต้นที่กล่าวถึงพัฒนาการของอาณาจักรศรีวิชัยในคาบสมุทรมลายูตอนบน และจารึกทั้งสองหลักยังช่วยให้เข้าใจและอธิบายความสำคัญทางยุทธศาสตร์และการค้าของบริเวณที่ครอบครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชจนถึงสมัยกลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งวางรากฐานให้เมืองนครศรีธรรมราชกลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโบราณที่รุ่งเรือง เรื่องที่สอง “จารึกพระเจ้าจันทรภานุ ศรีธรรมราชา: มรดกความทรงจำแห่งนครศรีธรรมราช” เป็นหลักฐานเอกสารชั้นต้นที่สำคัฐของรัฐโบราณในคาบสมุทรไทย ที่แสดงถึงวีรกรรมของกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ไทย ที่มีพระราชศรัทธาแก่กล้าในพระพุทธศาสนาถึงขนาดยกกองทัพไปโจมตีเกาะลังกา เพื่อจะอัญเชิญพระทันตธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาบรรจุบูชาที่ราชธานีของพระองค์ เรื่องที่สาม “บันทึกราชทูตของออกพระวิสุทธสุนทร ภาพสะท้อนความสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศสในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์” มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นอย่างมาก เป็นเอกสารสยามเพียงฉบับเดียวที่สะท้อนธรรมเนียมการทูตในสัมยอยุธยา สะท้อนภาพสภาพบ้านเมือง สถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมต่างๆ ของฝรั่งเศสในรัชกาลพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และจะมีเหตุการณ์สำๆ ใดอีกนั้น ต้องไปอ่าน

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

 

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=417173

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน