บรรณนิทัศน์หนังสือ

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
บรรณนิทัศน์   

     หมายถึง ข้อเขียนซึ่งผู้เขียนแนะนำผู้อ่าน เกี่ยวกับหนังสือชื่อใดชื่อหนึ่ง ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง เช่น
เกี่ยวกับผู้แต่ง เนื้อเรื่อง โครงเรื่อง วิธีดำเนินเรื่องหรือ แนวการเขียน เป็นต้น หรืออาจเขียนถึงในทุกแง่ทุกมุมของหนังสือเล่มนั้นก็ได้ ลักษณะของการเขียนอาจแทรกความคิดเห็นของผู้เขียนไว้ด้วย นอกเหนือจากเรื่องราวที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนั้นก็ได้

บรรณนิทัศน์ในแต่ละเดือน >>> คลิกที่นี่Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021