บริการเสนอการจัดหาตำรา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ขั้นตอนบริการเสนอการจัดหาตำรา

1.เข้าไปที่ แบบเสนอการจัดหาตำรา จากนั้นกด เข้าสู่ระบบ มุมบนทางขวามือ

2.กรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ด้วย PSU Passport

เพื่อยืนยันตัวตนและเพื่อการได้รับแจ้งเมื่อตำราที่ท่านสั่งซื้อมาถึงสำนักฯ แล้ว

3.คลิกเมนูแถบบนที่ ข้อมูลสมาชิก (Patron)

4.เลือกเมนูขวามือที่ แนะนำหนังสือ (Acquired Material)

5.กรอกข้อมูลในช่อง ISBN ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง

6.กรอกเหตุผลการเสนอซื้อในช่อง เหตุผล (Reason)

 

- สำนักฯจะส่งรายการเสนอซื้อทั้งหมดไปยังคณะ/หน่วยงาน ทุกสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป
  เพื่อให้ผู้บริหารลงนามพิจารณาสั่งซื้อ

- จากนั้นขอให้ทางคณะ/หน่วยงานส่งรายการสั่งซื้อดังกล่าว มายัง คุณสุดา พันธุสะ
  ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

- เริ่มการเสนอรายชื่อตำราเพื่อสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

- เมื่อสำนักฯได้รับตัวเล่ม จะส่ง E-mail ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติแจ้งไปยังผู้เสนอสั่งซื้อ

 
 หากต้องการด่วน กรุณาระบุ หรือ
 ส่งแบบเสนอการจัดหาตำรา เข้ามาที่่ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017