จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เอกสารวิชาการ ของ ANU ในรูปแบบของเอกสาร วารสาร การประชุม มากกว่า 350 รายการ
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020